+++ ผลการดำเนินการ “คลายทุกข์ที่ต้นทาง” เมื่อวันที่ 7-13 กันยายน 2558 เครือข่ายคลาย +++ ทุกข์ที่ต้นทางดำเนินการและรายงานมามีจำนวน 45 เรื่อง ยุติ 42 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 94 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 3 เรื่อง +++ นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. พบปะพี่น้องผู้แสวงบุญ ณ เมืองเจดดาห์ +++ ประเทศซาอุดีอาระเบีย พร้อมย้ำให้ผู้แสวงบุญร่วมสร้างครอบครัวคุณธรรม เพื่อเป็นครอบครัวตัวอย่างที่ดีในพื้นที่ +++ คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอินเดีย เยือน ศอ.บต. พร้อมสนับสนุน +++ นักศึกษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีโอกาสไปศึกษาต่อในประเทศอินเดีย เพราะมีความหลากหลาย +++ ในสาขาต่างๆ +++ ศอ.บต. ลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวญาติผู้ประสบเหตุการณ์เครนถล่มที่มัสยิดฮารอม +++ นครเมกกะ พร้อมเร่งประสานกับกลสุลใหญ่เจดดาห์ ออกใบมรณะบัตรของฮุจญาตที่เสียชีวิต ให้เร็วที่สุด +++

เว็บไซต์มุสลิม

 

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม

927696
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
6790
10985
104975
777220
141684
85387
927696

Your IP: 54.221.18.204
Server Time: 2015-10-09 19:10:38


วันนี้ (9 ตุลาคม 2558) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมรวมใจศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเอก ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมพบกำลังพลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมรับทราบถึงแผนการปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆ ในปีงบประมาณ 2559 โครงสร้างการจัดหน่วย และการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างข้าราชการทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง โดยมีพลโทวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  นายภาณุ  อุทัยรัตน์  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา พร้อมด้วย ผู้บังคับการตำรวจ และ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจ ทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ศอ.บต.ร่วมกับสถานศึกษา และชุมชน พบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หวังสร้างเยาวชนให้เป็นอนาคตของชาติ
  2. ศอ.บต.และพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญอักษรพระนามาภิไทย สธ ประดับบนผ้าห่ม องค์พระประธานวัดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2
  3. ศอ.บต. ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. และ สช.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 32 แห่ง
  4. ศอ.บต.ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และ ศชต.แถลงผลการปฏิบัติงานภายใต้การขับเคลื่อนงานของรัฐบาล เน้นทำงานบูรณาการร่วมกันทุกฝ่าย สร้างการพัฒนาในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
  5. ศอ.บต. เยี่ยมครอบครัวฮุจญาตที่เสียชีวิตด้วยหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันที่สนามบินเจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ขณะรอขึ้นเครื่องเพื่อกลับสู่ภูมิลำเนา
  6. คณะฮุจญาตจากโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ของ ศอ.บต. ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัย ด้วยสายการบินไทย ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่น
  7. แม่ทัพภาคที่ 4 คนใหม่รับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการปฎิบัติงานต่างๆในปี 2559 ของ ศอ.บต.
  8. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 อย่างสมเกียรติ โดยมีประชาชนจำนวนมากร่วมให้การต้อนรับ
  9. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในการปฐมนิเทศ เยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 2 หลักสูตรสังคมพหุวัฒนธรรม นำพาสันติสุข สู่ชายแดนใต้
  10. พุทธศาสนิกชนร่วมแสดงมุฑิตาจิตชื่นชมยินดีในพิธีสมโภชสัญญาบัตรพัดยศ และปริญญาดุษฏีบัณฑิต ดร.พระโสภณธรรมมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา/เจ้าอาวาสวัดนิโรธสังฆาราม จังหวัดยะลา

อบรม/สัมมนา

กรมประชาสัมพันธ์

ท่องเที่ยว

กรมประชาสัมพันธ์

Feedข่าว จ.ยะลา

Feedข่าว จ.ปัตตานี

Feedข่าว จ.นราธิวาส