+++ กรมศาสนา แจ้งเร่งรัดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืนยันสิทธิของผู้ที่จะเดินทางไปแสวงบุญประจำปีนี้ ภายในวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคมนี้ และหากมีโควตาเหลืออาจจัดสรรให้แก่ ศอ.บต. ตามโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมไปประกอบพิธีฮัจย์ +++ Jabatan Agama memaklumkan kepada semua pengusaha Haji hendaklah mengesahkan nama-nama Jemaah Haji tahun ini dalam tempoh 13 August 2014. Sekiranya terdapat kuota baki, ia akan diagihkan kepada SBPAC mengikut projek Sokongan Orang Baik Menunai Ibadat Haji. +++ Department of Religious Pilgrimage required all Hajj operators to confirm the names of its pilgrims within August 13, 2014. If there are remaining quotas, it will be distributed to the SBPAC project, supporting good people to fulfill their Hajj. +++ นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. เผยผลการสอบคนติดป้ายผ้าโจมตีการทำงานเมื่อคืนนี้ ทำให้รู้กลุ่มคนทำ พบเป็นการเข้าใจผิดและกลัวเสียผลประโยชน์ จะเร่งทำความเข้าใจไม่มีผลต่อการเดินหน้าทำงาน --///-- กลุ่มมวลชนพื้นที่ จชต.ร่วมให้กำลังใจ ภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. บอกเป็นโอกาสดีที่ได้คนพื้นที่มาร่วมแก้ปัญหา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหลายแห่งสามารถระบุชื่อคนติดป้ายได้แล้ว ภาณุฯ บอกไม่เอาเรื่องถือเป็นการเข้าใจผิดพร้อมไปชี้แจงถึงบ้าน +++ กรมศาสนา แจ้งขอให้ผู้แสวงบุญที่อยู่ในบัญชีสำรอง จำนวน 429 คน ที่ประสงค์ไปประกอบพิธีฮัจย์ ติดต่อกับผู้ประกอบการหรือ แซะห์ ที่ท่านสังกัด หรือ ตรวจสอบรายละเอียดได้ทุกวัน ทาง www.hajthailand.net ตลอด 24 ชั่งโมง หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0 2422 8795 โทรสาร 0 2422 8797 +++ Jabatan Agama memaklumkan kepada Jemaah Haji yang mempunyai nama dalam senarai nama pengganti seramai 429 orang yang bercadang untuk menunaikan Ibadat Haji. Sila hubungi dengan pengusaha atau Shiekh atau memeriksa maklumat setiap hari melalui www.hajthailand.net terus 24 jam. Segala soalan sila hubungi 0 2422 8795 Fax 0 2422 8797. +++ The Department of Religion informed the pilgrims who have a name in the spare list of 429 names and intending to perform Hajj. Please contact the operators or Shiekh or check the information directly through www.hajthailand.net 24 hours. Any questions please call 0 2422 8795 Fax 0 2422 8797. +++

VDO1

VDO2

VDO3

  

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๑๒ กระทรวงวัฒนธรรม ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  มีอธิบดีกรมการศาสนา เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินงานของกรมการศาสนา ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ทั้งในเรื่องจำนวนผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์       การจัดเที่ยวบินขนส่ง การจัดเช่าที่พัก และรายงานสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันทางด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสูงสุดในช่วงระยะสุดท้ายก่อนที่จะมีการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในช่วง ปลายเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. ศอ.บต.เชิญเครือข่ายบัณฑิตอาสาฯระดับอำเภอประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน
 2. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดปฐมนิเทศ เตรียมผู้ที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่งสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ ประเทศอินเดียและเนปาล หวังนำหลักธรรมทางศาสนาพุทธมาเผยแผ่ในวงกว้าง
 3. ประชาชนกว่า 3,000 คน แห่ ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันอีฎิ้ลฟิตริประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ที่ ศาลาดูดวงจันทร์ อ.ยะหา จ.ยะลา ในขณะที่ ศอ.บต.ออกประกาศให้วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เป็นวันหยุดราชการเนื่องจากวันอีฎิ้ลฟิตริ
 4. ผู้ว่าการภาค 3330 และนายกสโมสรโรตารี เดินทางร่วมงานวันสถาปนาสโมสรโรตารีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ มั่นใจถึงความปลอดภัยและยืนยันเบตงเป็นเมืองท่องเที่ยว ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เป็นข่าว
 5. ศอ.บต. ร่วมกับ สกอ. ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้”
 6. ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ พบปะนักเรียนทุนรัฐบาลมาเลเซีย รุ่นที่ 2 เพื่อแนะแนวทางเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
 7. เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ระบุ เร่งช่วยเหลือเยียวยาพื้นที่ เตรียมรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลฮารีรายอ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงาน
 8. รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีวางพวงหรีดและรดน้ำศพนางสาวนิสาชล สังข์วิเชียร ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายยิงบริเวณหน้าโรงเรียนจงรักษ์สัตย์ จังหวัดปัตตานี
 9. กต. ศอ.บต. เปิดรับรายงานตัวผู้ที่มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาขององค์กร Muhammadiyah รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557
 10. ชาวบ้านตำบลนาประดู่ ร่วมพิธีรดน้ำศพสองผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิด บริเวณตลาดหน้าบ่อนไก่
 11. ศอ.บต.เชิญปลัดอำเภอเร่งหารือและติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ (ศปก.อ.) เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งในพื้นที่ จชต.
 12. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 13. ชาวยะลาทำบุญตักบาตรพระ 109 รูป และถวายสังฆทาน เพื่ออุทิศเป็นส่วนกุศลให้ผู้ที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนใต้
 14. ศอ.บต. มอบเงินให้อิหม่ามนำละหมาดตะรอเวียะห์ ในเดือนรอมฏอน พร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ เพื่อตอบแทนที่ได้เสียสละและสร้างความดีเพื่อบ้านเมือง
 15. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดมังคุดจากชายแดนใต้ถึงมือพี่น้อง กทม.แล้ว ภายใต้งาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” ยิ้มรับความสุขกันถ้วนหน้า
 16. ศอ.บต. ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบอินทผาลัม พี่น้องมุสลิมในพื้นที่ เพื่อใช้ในพิธีการเปิดบวชห่วงเดือนรอมฎอน
 17. ศอ.บต. ระดมช่วยระบายผลผลิตด้านการเกษตรช่วงเดือนรอมฎอนและเทศกาลเข้าพรรษาสันติสุข
 18. ศอ.บต.และ กอรมน.ภาค 4 สน. ร่วมกันปล่อยขบวนคาราวานน้ำใจจากพี่น้องชายแดนใต้สู่พี่น้อง กทม.ส่งมอบมังคุดเพื่อช่วยเหลือชาวเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 19. ประชาชนทั่วทั้งประเทศพร้อมใจกันร่วมกิจกรรม “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติ” ด้วยการทำบุญ ตักบาตร และฟังธรรม
 20. ศอ.บต.เร่งสำรวจความบกพร่องชำรุดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจรวมถึงเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่

แกลอรี่

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

   

 

 

 

หนังสือพิมพ์

ดูTVออนไลน์

 

ผู้เข้าชม

088320
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
707
858
4345
77580
29701
58619
88320

Your IP: 54.196.167.69
Server Time: 2014-07-31 20:29:08

Feedข่าว จ.ยะลา

Feedข่าว จ.ปัตตานี

Feedข่าว จ.นราธิวาส