+++ ศอ.บต. หารือทุกหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ป้องกันไม่ให้คนไทยถูกจับกุมในมาเลเซีย พร้อมทำความเข้าใจ และหาแนวทางสร้างอาชีพ ย้ำ ผู้ที่ทำงานในประเทศมาเลเซียต้องขออนุญาตให้ถูกต้อง +++ ศอ.บต. ประชุมคณะที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างความยุติธรรม ครั้งที่ 3 เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับฟัง ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเรื่องของการอำนวยความเป็นธรรม +++ นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. ต้อนรับ นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย พร้อมพบปะหารือด้านการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา +++ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศอ.บต. และจังหวัดปัตตานี จัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ครั้งที่ 1 "รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมภาคใต้" ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศ +++

เว็บไซต์มุสลิม

 

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม

3345826
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
441
4762
23744
3298223
76019
92118
3345826

Your IP: 54.204.219.143
Server Time: 2017-02-25 02:45:22

เมื่อวันที่ (23 กุมภาพันธ์ 2560)  เวลา 10.00 น. ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มอบหมายให้นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการพูดคุยเพื่อเสริมสร้างสันติสุขไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  โดยมีพลตรีสิทธิ ตระกูลวงศ์ เลขานุการคณะพูดคุยสันติสุข เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการการพูดคุยเพื่อเสริมสร้างสันติสุขไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. รองเลขาธิการศอ.บต. เผย โครงการ 3 เหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นโครงการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสันติวิธี
  2. ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศอ.บต. มอบนโยบายดำเนินงานแก่ประธานบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ระดับอำเภอ ยืนยัน บัณฑิตอาสาฯ เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  3. ผู้บริหารศอ.บต. ร่วมประชุม Morning Brief ติดตามโครงการของศอ.บต. ด้านรองเลขาธิการศอ.บต. เผย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งเร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตโอรังอัสลี อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
  4. ศอ.บต จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ให้มีประสิทธิภาพและไปในทิศทางเดียวกัน
  5. ศอ.บต. ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตซอล “ฟุตซอลรวมพลัง ศอ.บต. 2017 สุขภาพ สปิริต สามัคคี สันติสุข” เสริมทักษะเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ 5 จชต. สู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต
  6. ศอ.บต.เปิดเวที ระดมความคิดเห็นต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี นำกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ร่วมเสนอปัญหา ข้อเท็จจริงต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดสันติสุข
  7. รองเลขาธิการศอ.บต. เป็นประธานเปิดงานของดีชายแดนใต้ จังหวัดนครสวรรค์ ส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นที่รู้จัก
  8. ศอ.บต. จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 6 ประจำปี 2560
  9. ผู้บริหาร ศอ.บต. ต้อนรับ คณะทำงานจากศูนย์ประสานงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต้ พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
  10. เลขาธิการ ศอ.บต. พบปะ บุคลากรสำนักงานสาธารณสุข จ. ยะลา ในกิจกรรม “รักษ์สุขภาพ รักถิ่นเกิด”

อบรม/สัมมนา

กรมประชาสัมพันธ์

Feedข่าว จ.ยะลา

Feedข่าว จ.ปัตตานี

Feedข่าว จ.นราธิวาส